Projektbeskrivning

Förarsoffan på en Orrskär 1000 har här klätts om med Sunbrellas dynväv, med en avvikande vit en keder. Skummet är utbytt till kallskum.